Praktijkverhaal van de balans methode

In een eerder blog heb ik uitgelegd hoe ik de balans methode toepas op mijn eigen leven, maar hoe werkt dit eigenlijk voor de bedrijven die ik hierbij help? Aan de hand van een recent praktijkvoorbeeld zal ik dit toelichten.

Vraagstuk

Met de naderende verkoop van zijn bedrijf wilde mijn klant, een kleine ondernemer in de zakelijk dienstverlening, graag weten welke volgende stappen hij het best kon nemen. Vanuit verschillende adviseurs, digitaliseringsgoeroes en andere experts had hij te horen gekregen dat digitalisering de enige manier was om zijn concurrenten voor te blijven. Hij overwoog daarom om nog één keer flink te investeren in digitalisering en een overstap te maken naar een nieuwe software oplossing waar hij al zijn processen in kwijt kon. Aangezien hij wisselende ervaringen had op het gebied van softwarekeuzes en implementaties wilde hij het dit keer echter anders aanpakken. Op aanraden van een collega ondernemer mocht ik daarom aanschuiven en gingen we samen op onderzoek uit.

Onderzoek

Met het balans wiel als uitgangspunt hebben we samen alle acht knoppen langsgelopen. Hieruit bleek dat er een heldere visie was en duidelijke doelen. Het hierboven genoemde plan om nog één keer flink te investeren in digitalisering was echter opgesteld zonder rekening te houden met de andere onderdelen van het wiel. Zo bleek bij het onderdeel mensen dat zijn medewerkers de vele wijzigingen van de laatste jaren niet goed bij konden benen. Bovendien was het slechts bij een beperkte groep klanten gelukt om een nieuwe manier van samenwerken ook daadwerkelijk succesvol door te voeren. Daarnaast was de tijd voor een groot verandertraject beperkt en werd de beoogde opvolger nauwelijks betrokken in het proces, waardoor ik een toekomstig risico qua leiderschap voorzag. Doordat hij op aanraden van zijn eerdere adviseurs veel softwareoplossingen in huis had gehaald, waren de kosten zo hoog opgelopen dat de financiële gezondheid van het bedrijf voor verbetering vatbaar was. Het belangrijkste echter bleek dat zijn focus op het oplossen van uitdagingen d.m.v. digitalisering ervoor had gezorgd dat de bedrijfsvoering niet meer in lijn lag met de waarden van het bedrijf en hem als ondernemer. Digitalisering was een doel geworden in plaats van een middel om het doel te bereiken.

Ontwerp

Samen maakten we op deze manier het balans ontwerp, passend voor zijn vraagstuk. Dat zorgde ervoor dat de ondernemer met een heel andere blik naar zijn vraagstuk kon kijken. Waar hij in eerste instantie direct naar een oplossing zocht, ontdekte hij door mijn aanpak dat zijn probleem helemaal nog niet helder was. Hij wilde veranderen, omdat hem verteld was dat dit moest en dat digitalisering dé oplossing is. Door er vanuit alle 8 onderwerpen van het balans wiel naar te kijken, bleek dat de oplossing niet zat in méér digitalisering, maar in een totaalaanpak van het vraagstuk.

Zijn visie en doelen bleven hetzelfde, zijn uiteindelijke plan om nog een keer grootst te investeren niet. Zo besloot de ondernemer zijn beoogd opvolger meer te betrekken in het proces en samen keuzes te maken die voor beiden goed zijn. Zaken die momenteel goed lopen lieten we buiten beschouwing en we verlegden de focus naar de zaken die minder goed liepen. Door de verschillende softwareoplossingen naast elkaar te houden en slimmer in te richten konden we bijna €1.000,- per maand besparen op softwarelicenties met behoud van functionaliteit. Ook konden we processen vereenvoudigen voor zowel medewerkers als klanten, die beter aansluiten op de waarden van het bedrijf.

Ieder vraagstuk, iedere ondernemer en ieder bedrijf is anders. Daar is helaas niet één passende oplossing voor. Gelukkig is er wel een methode die werkt.

Abonneer je op mijn blog