Abonneer je op mijn blog via e-mail

Mijn persoonlijke route naar balans

Toen ik als 21 jarige halverwege het seizoen instapte als jeugdleider van C2 bij de plaastelijke voetbalvereniging, had ik geen idee dat ik daar de basis legde voor mijn bedrijf als bijna 40’er. Ik werd gevraagd of ik de huidige leider kon helpen bij dit elftal met (in hun ogen) onhandelbare en ongemotiveerde jongens die tekort kwamen voor C1. Ze speelden al een paar jaar samen, hadden al veel leiders versleten en er was nog maar één ouder over die ze wilde begeleiden. Daardoor stonden ze te springen om een grensrechter en die rol kon ik mooi combineren met mijn wedstrijden bij de senioren. Aangezien er in mijn tijd in de jeugd altijd leiders klaarstonden om hun zaterdag op te offeren, vond ik het tijd om iets terug te doen.

Vrij natuurlijk nam ik vanaf de zijlijn steeds meer een coachende rol op me en het duurde dan ook niet lang, voordat ik op de bank plaats nam en de enige overgebleven vader de vlag oppakte. Ik zag geen elftal met onhandelbare en ongemotiveerde jongens met gebrek aan talent. Ik zag jongens waarvan hun talent niet goed werd benut, waardoor ze ongemotiveerd waren geraakt en er geen zin meer in hadden. Hierdoor waren er groepjes ontstaan, werden sommige jongens gepest en hadden ze het liefst dat bepaalde jongens altijd wissel stonden. De leiders die voor mij verantwoordelijk waren voor de opstelling hadden hun oren hier naar laten hangen.

Doelen

Tijdens mijn eerste teambespreking heb ik mijn visie gedeeld en hebben we de doelen opgesteld. Vervolgens heb ik een paar kaders geschetst: iedereen doet mee, niemand wordt gepest en ik bepaal de opstelling. Vervolgens ben ik met iedere speler individueel in gesprek gegaan om te kijken waar ze blij van worden en waar ze goed in zijn. Bij het maken van de opstelling heb ik daar zoveel mogelijk rekening mee gehouden, waardoor het plezier voor iedereen terugkwam en de resultaten al snel beter werden.

Waar in het verleden wedstrijden dik verloren werden, gingen we steeds beter spelen. Helaas geen filmscenario waarin we uiteindelijk nog kampioen werden, maar we we wonnen wel steeds meer wedstrijden en eindigden keurig in de middenmoot. Alle jongens groeiden als persoon, kregen meer zelfvertrouwen en pestgedrag kwam niet meer voor. Jongens die eerder nog wilden stoppen bleven, omdat de sfeer in het elftal zo leuk was geworden en er eindelijk ook weer eens gewonnen werd.

Manager

Deze manier van werken heb ik tien jaar later ook doorgetrokken in mijn rol als manager bij een softwarebedrijf. Ik werd als manager aangesteld op het moment dat de meeste consultants ongemotiveerd waren en open stonden voor een nieuwe uitdaging. Allereerst heb ik met het team een gezamenlijke visie gevormd en doelen bepaald (in lijn met de doelen van de organisatie). Vervolgens hebben we gekeken op welke manier een ieder zijn talenten het best kon inzetten om die doelen te bereiken. Ook hier gaf ik slechts een paar kaders; we houden ons aan gemaakte afspraken en iedereen is verantwoordelijk voor het resultaat. Door iedereen verantwoordelijk te maken voor zijn of haar onderdeel verhoogde ik de betrokkenheid. Door ons plan met afspraken vast te leggen en voor iedereen inzichtelijk te maken was het duidelijk wat er van een ieder verwacht werd. Door regelmatig contact te onderhouden en te vragen hoe ik ze kon helpen, kregen ze het vertrouwen en steun dat ze nodig hadden om te groeien.

Op deze manier hebben we resultaten neergezet die we niet voor mogelijk hadden gehouden. Zo groeide onze omzet met 243% en steeg het verkochte consultancy dagen door onze eigen consultants met 500% in 3 jaar tijd. Ook lukte het ons om het aantal klachten te halveren en steeg de klanttevredenheid (NPS) met een half punt per jaar. Het meest in het oog springende resultaat vond ik zelf dat we, gedurende de drie jaar dat ik verantwoordelijk was voor het team, een personeelsverloop hadden van ongeveer 5%. Dit terwijl het gemiddelde personeelsverloop bij onze business unit op dat moment richting de 25% ging. Mensen in mijn team ontwikkelden zich, werden beter in hun vak en hadden meer plezier met een aantoonbaar beter resultaat.

Norm

De keerzijde was dat deze manier van leidinggeven haaks stond op de manier van leidinggeven die op dat moment de norm was. Managers die in de pas liepen, maar met mindere resultaten, werden beter beloond. Hierdoor ging ik harder werken om mezelf te bewijzen. Al mijn energie stak ik in mijn werk en ik ging voorbij aan wat ik wilde, wat belangrijk voor me was (privé en zakelijk) en waar ik plezier in had. Ik had op dat moment niet het bewustzijn dat dit niet over mij en mijn kwaliteiten ging, maar waarschijnlijk meer te maken had met hun angst om de controle en macht te verliezen. Ik had een omgeving weten te creëren waarin ondernemerschap, verantwoordelijkheid, creativiteit en samenwerking werd gestimuleerd en gefaciliteerd. Dit was voor mij ook zo vanzelfsprekend, dat ik niet snapte dat de omgeving waarin ik werkte hier nog niet klaar voor was.

Balans

Het gevolg was dat ik mezelf verloor tot het punt dat ik mijn gezondheid, mijn huwelijk en vriendschappen op het spel had gezet. Door een harde wake-up call van één van mijn vrienden besloot ik voor mezelf te kiezen en op zoek te gaan naar een omgeving die beter bij mij past. Het begin van een vier jaar lange zoektocht met pieken en dalen, waarin ik heb geleerd dat mijn (persoonlijke) waarden, gezondheid, (persoonlijk) leiderschap, tijd & middelen en mensen (sociaal netwerk) de basis zijn om mijn visie, doelen en plan te kunnen nastreven en uitvoeren. Ook leerde ik dat dit niet alleen voor mij persoonlijk geldt, maar ook voor teams en organisaties en dat dit met elkaar moet matchen.

Mijn natuurlijke talenten om teams en mensen hierin te begeleiden waren al vanaf mijn eerste stapjes als jeugdleider zichtbaar. Ik heb deze talenten mogen aanscherpen in mijn tijd als manager en als adviseur van vele bedrijven bij verander- en ict-trajecten. Door mijn persoonlijke ervaring weet ik hoe belangrijk balans hierin is en aan welke knoppen je moet draaien om deze balans te behouden. Mijn talenten en ervaring zet ik dan nu ook graag in voor jouw organisatie, team en/of medewerkers.

Focus op menselijk kapitaal zorgt voor meer (werk-)geluk en succes. Daar geloof ik al jaren in. Daarom help ik organisaties en teams te investeren in het welzijn en de vitaliteit van medewerkers om een optimale (werk-)omgeving te creëren waarin ondernemerschap, verantwoordelijkheid, creativiteit en samenwerking wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Dat doe ik door middel van een balans ontwerp voor jouw organisatie, jouw team en/of medewerkers. Met de door mijzelf ontwikkelde balansmethode onderzoeken we samen aan welke 8 knoppen van het balans wiel we moeten draaien om tot een dynamische balans voor jouw organisatie, jouw team of jou als persoon te komen. Dit ontwerp vatten we samen in een balans ontwerp.

Ik ben Mark. Jouw ontwerper van balans!