DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website (www.debalansontwerper.nl) zijn onderstaande

gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht

kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

De balans ontwerper streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te

bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld,

staat De balans ontwerper niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als

een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De balans ontwerper aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en

evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet

zonder meer een relatie tussen De balans ontwerper en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

De balans ontwerper garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen

of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de

veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan

verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail

met De balans ontwerper te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. De balans ontwerper heeft

geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of

inhoud daarvan. De balans ontwerper aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade

die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van De balans ontwerper zijn beschermd door auteursrecht en

andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik,

mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd

of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat De balans ontwerper daar

vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.